IrPa Logo
presents

Luftlekkasjetest av


Ikea Ringsaker


for

Peab AB


Bilde


Utført: 17.02.2015Sammendrag:
Bygget ble testet ihht. standard NS-EN 13829 ref. Metode A (Bygning i bruk). Utilsiktede åpninger ved uttrekk fra kjøkken og heissjakt ble tettet. Ventilasjonsaggregat ble skrudd av og spjeld lukket. Innvendige dører og porter ble åpnet for å teste hele klimaskjermen under ett. Undertrykk ble valgt for å ikke presse varm fuktig luft ut i konstruksjonen. Utover dette ble bygget testet som om at det var i bruk. Bygningsvolumet er tatt ut fra entreprenørs beregninger og angitt til 200000 kubikkmeter (m3). Ved påsatt undertrykk, viser målingene en gjennomsnittlig luftlekkasje på 52195 kubikkmeter (m3) i timen ved 50 pascal undertrykk. Dette gir et utskiftningstall på 0,26 utskiftninger i timen (n/h).

Test informasjon:Oppdragstittel:
Ikea Ringsaker
Kunde:
Peab AB
Adresse:
Krogstadvegen 4
Postnr. og sted:
2320 Furnes
Kontaktperson kunde:
Daniel A. Eriksson
Kontakt epost:
daniel.a.eriksson@peab.se
Utført av firma:
IrPa AS
Operatør:
Per Magne Helseth
Formål med test:
Metode A (Prøving av bygning i bruk)
Deler av bygg testet:
Hele bygningen
Vindstyrke:
Svak vind 1,6-3,3 m/s (Følbar, rører på blader, løfter en vimpel)
Vindforhold:
Eksponert bygning
Bygningens areal:
18409
Bygningens volum:
200000
Barometertrykk:
996 hPa
Vær:
Klart vær